Συνεργασία με τη φύση

Αρχές Βιοκαλλιέργειας

Βιολογικά ονομάζονται τα προϊόντα για τα οποία δεν χρησιμοποιούνται τοξικές ή χημικές ουσίες σε καμιά φάση της παραγωγικής τους διαδικασίας. Ωστόσο η βιοκαλλιέργεια δεν αποτελεί μόνο έναν τρόπο «καθαρών» από χημικά προϊόντων, αλλά μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής, μια πηγή έμπνευσης για την καθημερινότητα και μια εκ βάθρων αλλαγή της αντίληψης για το περιβάλλον και της σχέσης μας με την φύση. Αυτή η φιλοσοφία ζωής βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο, και η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα έχει αυξηθεί εντυπωσιακά την τελευταία πενταετία, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες.

Η Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς, είναι το πλέον εναρμονισμένο με την φύση μοντέλο καλλιέργειας που σέβεται την βιοποικιλότητα, συνεισφέρει στη διατήρηση και ανάπτυξη της φυσικής χλωρίδας και πανίδας κάθε περιοχής ενώ παράλληλα προάγει την ιδέα της λεγόμενης «αειφορίας». Για την ελιά αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, σωστή πυκνότητα φύτευσης των ελαιόδεντρων, βελτίωση των εδαφών με φυσικά λιπάσματα (κοπριά, compost), συστηματικό κλάδεμα, χρήση φυσικών και όχι χημικών μέσων για την καταπολέμηση των ασθενειών, προσεκτική μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία του καρπού.

Βιολογική καλλιέργεια λοιπόν, δεν σημαίνει μόνο μη χρησιμοποίηση συνθετικών λιπασμάτων, αλλά μια ολιστική φιλοσοφική προσέγγιση σε όλες τις φάσεις παραγωγής που επιγραμματικά στοχεύει στα εξής:

  • Εφαρμογή μεθόδων καλλιέργειας που δεν διαταράσσουν την φυσική γονιμότητα του εδάφους για χάρη της αύξησης της παραγωγής.
  • Αποκατάσταση της παραπάνω φυσικής γονιμότητας σε εδάφη που ήδη έχουν διαταραχτεί.
  • Παραγωγή ελαιόλαδου και άλλων προϊόντων ελιάς ανώτερης ποιότητας χωρίς χημικά ή τοξικά κατάλοιπα.
  • Ανάπτυξη μεθόδων επεξεργασίας, μεταποίησης και συσκευασίας που δεν αλλοιώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ενώ παράλληλα είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

Βιολογικό Ελαιόλαδο

Είναι γνωστό ότι η συμβατική καλλιέργεια χρησιμοποιεί τόσο τα χημικά λιπάσματα όσο και τα φυτοφάρμακα σε εντατικό ρυθμό. Αποτέλεσμα αυτής της χρήσης είναι να βρίσκονται φυτοφάρμακα στο ελαιόλαδο επειδή είναι λιποδιαλυτά.

Στη βιολογική καλλιέργεια δεν υπάρχουν φυτοφάρμακα και ως εκ τούτου δεν πρέπει και δεν ανιχνεύονται στο ελαιόλαδο. Πέραν αυτού, η μη χρησιμοποίηση λιπασμάτων έχει σαν αποτέλεσμα ο παραγόμενος καρπός να είναι σε μικρότερη ποσότητα αλλά με περισσότερα στοιχεία σαν περιεχόμενα κάτι που τον κάνει πιο εύγευστο.

Βιολογικό ελαιόλαδο σημαίνει προϊόν με την υψηλότερη δυνατή θρεπτική αξία, απαλλαγμένο από χημικές ουσίες, που αποτελεί ουσιαστικά μοναδική διέξοδο σε όσους έχουν συνείδηση της σημασίας που έχει για την υγεία τους η τροφή τους.

Έχει βρεθεί ότι η θρεπτική αξία των βιολογικών τροφίμων είναι από 20% έως και 500% μεγαλύτερη από τα χημικής καλλιέργειας αντίστοιχα.

Έτσι λοιπόν το βιολογικό ελαιόλαδο αφενός μεν έχει περισσότερα συστατικά από ότι το συμβατικό, αφετέρου στερείται φυτοφαρμάκων άρα είναι πιο υγιεινό από το συμβατικό.

Οικολογική ισορροπία

Η βιολογική καλλιέργεια είναι η απάντηση επιστημών και ανθρώπων της γεωργίας για τη διατήρηση της ισορροπίας του περιβάλλοντος. Η εντατικοποίηση της γεωργίας θεωρήθηκε η λύση στα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζε η αγροτική παραγωγή και οι άνθρωποι που ασχολούνταν με αυτή.

Λίγες δεκαετίες εφαρμογής της ήταν ικανές να αναδείξουν το μεγάλο πρόβλημα και το τεράστιο αδιέξοδο. Σημαντική υπήρξε η επιβάρυνση του φυσικού αλλά και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η ανάδειξη σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων που αποδεδειγμένα σχετιζόταν με την εντατική γεωργία : Λειψυδρία, ερημοποίηση περιοχών, καταστροφή σημαντικών υδροβιοτόπων ήταν τα πιο σημαντικά.

Ταυτόχρονα, μεγάλα διατροφικά σκάνδαλα που συγκλονίζουν τους καταναλωτές σε Ε.Ε. και Η.Π.Α. έχουν άμεση σχέση με την εντατική και βιομηχανοποιημένη γεωργία. Η απάντηση σε όλα αυτά είναι και απλή και επιστημονικά τεκμηριωμένη.

Η βιολογική καλλιέργεια επενδύοντας στην ποιότητα και την υγεία προτείνει την διαφύλαξη του περιβάλλοντος ακόμα και σε βάρος της αυξημένης παραγωγής. Βασική αρχή της εταιρίας μας είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον και η πιστή στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Έτσι, ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην διαχείριση των αποβλήτων του ελαιοτριβείου και για τον λόγο αυτό μεταξύ των επενδύσεων μας συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας μέσω κομποστοποίησης των απόβλητων ώστε να μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό, αν και η επένδυση αυτή δεν είναι με τα σημερινά δεδομένα ανταποδοτική.

Κομπόστ

Βασική αρχή της εταιρίας μας είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον και η πιστή στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Έτσι ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην διαχείριση των αποβλήτων του ελαιοτριβείου και για τον λόγο αυτό μεταξύ των επενδύσεων μας συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας μέσω κομποστοποίησης των απόβλητων ώστε να μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό, αν και η επένδυση αυτή δεν είναι με τα σημερινά δεδομένα ανταποδοτική.

Από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου παραλαμβάνουμε, εκτός από το λάδι, τον ελαιοπυρήνα που συνίσταται από τα αλεσμένα στερεά συστατικά του καρπού (εξωκάρπιο, σαρκώδες μεσοκάρπιο, αποξυλωμένο ενδοκάρπιο), λιόφυλλα που έχουν μεταφερθεί με τον ελαιόκαρπο, και μια σημαντική σε όγκο και οργανικό φορτίο ποσότητα υγρών αποβλήτων, γνωστά ως «κατσίγαροι», «λιόζουμα», ή «μούργες» και βρίσκονται ενσωματωμένα μέσα στον ελαιοπυρήνα ή πυρηνόλημα.

Τα φυτικά υγρά (πλην του λαδιού) που περιέχονται στον καρπό της ελιάς αποτελούν περίπου το 40–45% του βάρους του. Συνήθως περιέχουν 17% στερεά τα οποία κατά 15% είναι οργανικά και 2% ανόργανα. Η σύνθεση αυτή ποικίλει ανάλογα με την ποικιλία του ελαιοκάρπου, ανάλογα με την ωριμότητα του (εποχή) αλλά και ανάλογα με τις συνθήκες παραγωγής του (άρδευση, λίπανση, καλλιέργεια κ.λ.π.).

Scroll to Top