Ελιά-Ελαιόλαδο

Cooperation with nature

Αρχές Βιοκαλλιέργειας Βιολογικά ονομάζονται τα προϊόντα για τα οποία δεν χρησιμοποιούνται τοξικές ή χημικές ουσίες σε καμιά φάση της παραγωγικής τους διαδικασίας. Ωστόσο η βιοκαλλιέργεια δεν αποτελεί μόνο έναν τρόπο «καθαρών» από χημικά προϊόντων, αλλά μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής, μια πηγή έμπνευσης για την καθημερινότητα και μια εκ βάθρων αλλαγή της αντίληψης για το περιβάλλον […]

Cooperation with nature Read More »

Olive Tree - Olive Oil

Ιστορία της Ελιάς Το δένδρο της ελιάς εμφανίστηκε στην περιοχή της Μεσογείου πριν χιλιάδες χρόνια και από εκεί εξαπλώθηκε στις γύρω χώρες. Πιστεύεται ότι από τη Νεολιθική Εποχή  στον Αιγιακό κόσμο ανάμεσα στους βρώσιμους  καρπούς περιλαμβάνονταν και η συλλογή καρπών αγριελιάς (Olea europaea oleaster). Στα τέλη της Νεολιθικής Εποχής χρονολογούνται άλλωστε και τα παλαιοτέρα ως

Olive Tree - Olive Oil Read More »

Scroll to Top