• Ελαιώνες

    Ελαιώνες

Ελιά-Ελαιοκτήματα

Η εταιρεία διαθέτει σε δικά της κτήματα περίπου 3.000 ελαιόδεντρα και από τα οποία παράγονται περίπου 20.000 λίτρα ελαιόλαδο.

Το σύνολο των ελαιόδεντρων που δίνουν τις ελιές για το «Καρδιόφιλο» και το «Χρυσόλαδο» βρίσκονται στο νησί της Θάσου και η πλειοψηφία τους στην Δυτική Θάσο που έχει ελαιόδεντρα με μεγαλύτερη παραγωγή ανά δέντρο.

Οι εργασίες στα κτήματα και στα δέντρα εποπτεύονται από γεωπόνο ενώ μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην περιβαλλοντική συνιστώσα όταν εκτελούνται έργα σημαντικής κλίμακας.

Η ΒΙΕΛΘΑ φροντίζει πάντοτε να ελέγχει τον τρόπο καλλιέργειας ώστε αυτή να είναι με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Βιολογική καλλιέργεια. Πέραν αυτού έχει κάνει ειδικές συμβάσεις με αγρότες πελάτες της ΒΙΕΛΘΑ τους οποίους καθοδηγεί και ελέγχει για τον τρόπο καλλιέργειας.