• Κομπόστ

    Κομπόστ

Κομπόστ

Βασική αρχή της εταιρίας μας είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον και η πιστή στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Έτσι ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην διαχείριση των αποβλήτων του ελαιοτριβείου και για τον λόγο αυτό μεταξύ των επενδύσεων μας συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας μέσω κομποστοποίησης των απόβλητων ώστε να μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό, αν και η επένδυση αυτή δεν είναι με τα σημερινά δεδομένα ανταποδοτική.

Από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου παραλαμβάνουμε, εκτός από το λάδι, τον ελαιοπυρήνα που συνίσταται από τα αλεσμένα στερεά συστατικά του καρπού (εξωκάρπιο, σαρκώδες μεσοκάρπιο, αποξυλωμένο ενδοκάρπιο), λιόφυλλα που έχουν μεταφερθεί με τον ελαιόκαρπο, και μια σημαντική σε όγκο και οργανικό φορτίο ποσότητα υγρών αποβλήτων, γνωστά ως «κατσίγαροι», «λιόζουμα», ή «μούργες» και βρίσκονται ενσωματωμένα μέσα στον ελαιοπυρήνα ή πυρηνόλημα.

Τα φυτικά υγρά (πλην του λαδιού) που περιέχονται στον καρπό της ελιάς αποτελούν περίπου το 40–45% του βάρους του. Συνήθως περιέχουν 17% στερεά τα οποία κατά 15% είναι οργανικά και 2% ανόργανα. Η σύνθεση αυτή ποικίλει ανάλογα με την ποικιλία του ελαιοκάρπου, ανάλογα με την ωριμότητα του (εποχή) αλλά και ανάλογα με τις συνθήκες παραγωγής του (άρδευση, λίπανση, καλλιέργεια κ.λ.π.).