• Βρώσιμη Ελιά - Πάστα Ελιάς

    Βρώσιμη Ελιά - Πάστα Ελιάς

Η παραγωγή της βρώσιμης ελιάς έγινε με γνώμονα να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους από το παρελθόν και την φύση, και τα προϊόντα μας να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες αυτών που αγαπούν την βρώσιμη ελιά, αλλά ο γιατρός τους απαγορεύει να τρώνε αλάτι για λόγους υγείας ή πρόληψης ασθενειών.

Οι βρώσιμές ελιές τις οποίες παράγει η εταιρεία μας είναι:

  1. Η Πράσινη τσακιστή ελιά ή «ΚΛΑΣΤΑΔΑ».
  2. Η Μαύρη Θρούμπα Θάσου η οποία είναι προϊόν Π.Ο.Π.
  3. Η ΑΝΑΛΑΤΗ θρούμπα.

Στην διαδικασία παραγωγής της βρώσιμης ελιάς χρησιμοποιήσαμε την αρχή των τοπικών μεθόδων παραγωγής.

Έτσι για την Πράσινη Τσακιστή Ελιά (ΚΛΑΣΤΑΔΑ, ονομασία της προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη κλάζω δηλαδή σπάζω) η μέθοδος εκπίκρησης είναι η παραμονή σε πόσιμο νερό με συχνές αλλαγές του νερού, και στην συνέχεια τοποθετηση σε λίγο αλατόνερο, όξινο, και αρωματικά φυτά.

Για την Μαύρη Θρούμπα Θάσου, δηλαδή την ώριμη ελιά, η διαδικασία παραγωγής είναι πάλι αυτή που έκαναν οι πρόγονοι μας, δηλαδή τοποθέτηση σε αλάτι με δυνατότητα αποστράγγιση των υγρών και στην συνέχεια πλύσιμο και άμεση λήψη ώστε η περιεκτικότητα σε αλάτι να είναι πολύ μικρή (2-3%).

Για την παραγωγή της Ανάλατης Βρώσιμης Θρούμπας κάναμε αναπαραγωγή των συνθηκών της φύσης και με τον τρόπο αυτόν έχουμε βρώσιμη Θρούμπα με 0% πρόσθετο αλάτι. Για το προϊόν αυτό έχουμε πάρει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.


Black Olive

Black Olive "Throumba of Thassos, low salted, 400gr,

Black Olive

Black Olive "Throumba of Thassos, low salted, 220gr, BIO

Black Olive

Black Olive "Throumba of Thassos, low salted 450gr, BIO

Black Olive

Black Olive "Throumba of Thassos, low salted 1400gr

Black Olive

Black Olive "Throumba of Thassos, low salted 5000gr

Black Olive

Black Olive "Throumba of Thassos, 0% salt, 220gr

Black Olive

Black Olive "Throumba of Thassos, 0% salt 400gr

Klastada, Green smashed Olive, 450gr

Klastada, Green smashed Olive, 450gr

Klastada, Green smashed Olive, 450gr,  BIO

Klastada, Green smashed Olive, 450gr, BIO

Black Olive

Black Olive "Throumba of Thassos, 0% salt 500gr, BIO

Black Olive

Black Olive "Throumba of Thassos, 0% salt 250gr, BIO

Black Olive

Black Olive "Throumba of Thassos, low salted, 650gr,

Από τις προαναφερθείσες κατηγορίες βρώσιμης ελιάς προχωρήσαμε στην παραγωγή ΠΑΣΤΑΣ ελιάς με την προσθήκη και άλλων υλικών ώστε να έχουμε παράγει μία εξαιρετική πάστα.

Οι πάστες που διαθέτουμε είναι:

  1.  Πράσινης ελιάς.
  2.  Θρούμπας ξεροπαστής ελιάς.
  3.  Ανάλατης Θρούμπας.
  4.  Πικάντικη πάστα.

Πάστα Θρούμπας, με ελάχιστο αλάτι,

Πάστα Θρούμπας, με ελάχιστο αλάτι,

Πάστα Πράσινης Ελιάς, με ελάχιστο αλάτι,

Πάστα Πράσινης Ελιάς, με ελάχιστο αλάτι,

Πάστα Ανάλατης Θρούμπας

Πάστα Ανάλατης Θρούμπας

Πάστα Θρούμπας Πικάντικη

Πάστα Θρούμπας Πικάντικη