• Η Εταιρία

    Η Εταιρία

Προσωπικό

Στην εταιρία μας σήμερα εργάζονται συνολικά 6 άτομα σε μόνιμη ή εποχιακή βάση. Κατά τη διάρκεια της ελαιοσυλογής και της παραγωγής ελαιόλαδου (Οκτώβριος με Δεκέμβριο) απασχολείται επιπλέον προσωπικό.

Βασικός κινητήριος μοχλός όμως της ΒΙΕΛΘΑ Α.Ε. είναι τα μέλη της οικογένειας μας.

Διευθύνων σύμβουλος στην εταιρία είναι ο ιατρός καρδιολόγος Αργύρης Τυρολόγος. H επαγγελματική του εμπειρία και η γνώση του για τις ευεργετικές προς την καρδιά ιδιότητες του ελαιόλαδου ήταν η έμπνευση για την ίδρυση της εταιρίας.

Εποπτεύουσα των εσωτερικών υγειονομικών και ποιοτικών ελέγχων είναι η ιατρός μικροβιολόγος Ανθίτσα Γκαρτζοπούλου Τυρολόγου.

Υπεύθυνοι για το τεχνικό μέρος της εταιρίας και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των επενδύσεων είναι δύο πολιτικοί μηχανικοί ο Κυριάκος Τυρολόγος και η Φλωρεντία Ντάσιου.

Η προώθηση των προϊόντων και η ευθύνη εφαρμογής του ISO 22000 μας την έχει αναλάβει ο ιατρός Γεώργιος Τυρολόγος, και τις δημόσιες σχέσεις η παιδοοδοντίατρος Σώτη Τυρολόγου.

Την ηλεκτρονική υποστήριξη, τον σχεδιασμό και την προβολή έχει ο Απόστολος Βουρβουτσιώτης.