• Πιστοποιητικά - Βραβεία

Πιστοποιητικά - Βραβεία

Η εταιρεία πιστοποιείται:

  1. Για την καλλιέργεια ελιάς με Βιολογικές μεθόδους από τον οργανισμό πιστοποίησης ΔΗΩ
  2. Για την παραγωγή και συσκευασία Ελαιολάδου και προϊόντων βρώσιμης ελιάς Βιολογικής καλλιέργεια από τον οργανισμό πιστοποίησης ΔΗΩ.
  3. Για την εφαρμογή συστήματος ISO 220000 του 2005 επίσης από τον οργανισμό πιστοποίησης ΔΗΩ.
  4. Για την παραγωγή προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης και Προστατευόμενης Ονομασίας Προϊόντος από τον AGROCERT.
  5. Για την παραγωγή ποιοτικού προϊόντος από το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Ν. Καβάλας.
  6. Κατέχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την παραγωγή Βρώσιμης Ανάλατης Θρούμπας Θάσου.
  7. Οι ποιοτικές εξετάσεις των προϊόντων της γίνονται από την AGROLAB Α.Ε.

Για το έτος 2017 η εταιρία μας βραβεύτηκε με το χάλκινο βραβείο Χάλκινο Βραβείο Γεύσης Ελληνικών Επιτραπέζιων Ελιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΕΟΣΣ)

pdf100 pdf100