• Εξαγωγές

    Εξαγωγές

Εξαγωγές

Η εταιρία από την σύσταση της προσανατολίσθηκε στην προώθηση των προϊόντων της στο εξωτερικό καθώς πρόκειται για αγορά με υψηλές απαιτήσεις και η εταιρεία παρήγαγε τέτοια προϊόντα.

Έτσι από την πρώτη χρονιά της λειτουργίας της η ΒΙΕΛΘΑ κάνει προσπάθειες για την προώθηση τόσο του “Καρδιόφιλου” όσο και του “Χρυσόλαδου” στις αγορές του εξωτερικού.

Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα επιτυχή κρίνοντας από την ενθουσιώδη υποδοχή που γνωρίζει το "Καρδιόφιλο" σε μερίδα καταναλωτών στο Τόκιο της Ιαπωνίας, αλλά και σε άλλες αγορές της Ευρώπης όπως την Γαλλία, την Ελβετία, την Σουηδία, την Γερμανία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία και την Ρουμανία.