• Ελαιώνες

    Ελαιώνες

vieltha18Η ελιά είναι δένδρο αειθαλές και αιωνόβιο. Η καλλιέργεια της ελιάς περιορίζεται στις δύο εύκρατες ζώνες και κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου η οποία έχει το 98% του παγκόσμιου φυτικού δυναμικού και παραγωγής. Οι καλλιεργητικές φροντίδες είναι λίγες και για τον λόγο αυτό επιβιώνει και σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτες περιοχές.

Η Ευρωπαϊκή ελιά (είναι αυτή από την οποία παράγεται το λάδι) έχει πολλές ποικιλίες. Οι ποικιλίες της ελιάς είναι 130 περίπου και από αυτές

οι πιο γνωστές είναι περίπου 50.Από τις ποικιλίες αυτές άλλες αποτέλεσαν προϊόν μακροχρόνιας εξέλιξης και προσαρμογής στα μικροκλίματα όπου αναπτύχθηκαν και άλλες προϊόν εργαστηριακής εξέλιξης.  Αναλόγως το είδος του φυτού διακρίνονται σε μικρόκαρπες, μεσόκαρπες, αδρόκαρπες και καλλωπιστικές.

Η Θάσος με το μεσογειακό της κλίμα ευνοεί την ανάπτυξη της ελιάς που φύεται τόσο σε πεδινές όσο και σε ορεινές περιοχές και καρποφορεί το χειμώνα. Στην περιοχή της Θάσου υπάρχουν ελαιόδεντρα που η ηλικία τους ξεπερνάει τα 700 χρόνια.

EPSN0036Η ποικιλία της ελιάς που δεσπόζει στη Θάσο λέγεται θρουμπολιά ή Θασίτικη. Καλλιεργείται κατά κύριο λόγο στη Θάσο αλλά και σε άλλες περιοχές όπως στην Αττική, σε νησιά του Αιγαίου (Χίο, Σάμο, Νάξο) και στην Κρήτη. Ανήκει στις μεσόκαρπες ποικιλίες ελιάς και είναι φαγώσιμη. Ο καρπός έχει μέτριο μέγεθος, μέσο βάρος περί τα 3-5 γρ. και περιεκτικότητα σε λάδι μέχρι 25% εξαίρετης ποιότητας. Η θρούμπα, έχει την ιδιότητα κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης να ξεπικρίζει πάνω στο δέντρο από μόνη της, οπότε και χαρακτηρίζεται ως μοναδικό έδεσμα για το Μεσογειακό τραπέζι.